Ukraine Aid – Thank you

TPN have received a letter of thanks, and an update, from the director of the Hotel Maria Helena, who are hosting approximately 500 Ukrainian refugees in their three locations in Poland.

Szczawno-Zdrój, 31.05.2022r

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy bardzo podziękować The Pallet Network  za pomoc i
otrzymane dary.

Przekazane przez Państwa artykuły i produkty ułatwiają nam w dużym
stopniu prowadzenie działalności charytatywnej i pomocowej na szerszą
skalę. Przyczyniają się one do wielu szczerych uśmiechów naszych
podopiecznych oraz ich ogromnej wdzięczności.

Bardzo doceniamy fakt, że po tym, jak minęła pierwsza duża fala pomocy, Państwo
pozostali z nami i nie zapomnieli o naszych podopiecznych. Dzięki takim
działaniom ich życie czynimy lepszym, spokojniejszym, łatwiejszym i
pełnym nadziei. Jeśli są Państwo zainteresowani tym, co dzieje się u naszych
podopiecznych, to już śpieszymy z aktualnymi informacjami.

Na tę chwilę przebywa w naszych trzech hotelach: Marii w Wałbrzychu,
Marii Antoniny w Zagórzu Śląskim oraz Marii Heleny w Szczawnie Zdroju
około 500 uchodźców ukraińskich. Część osób, która przebywała
w naszych obiektach wróciła na teren Ukrainy do swoich domów i
rodzin, część zaś usamodzielniła się już na terenie Polski –
wynajmują mieszkania, znaleźli pracę, dzieci chodzą do szkoły.
Zdarzają się jednak także takie momenty, w których goście, którzy
mieszkali u nas jakiś czas temu, powracają w nasze progi – z
różnych powodów.

My w dalszym ciągu prowadzimy akcję pomocową, w dalszym ciągu
przyjmujemy pod opiekę nowych uchodźców, ciągle szukamy nowych
rozwiązań i przygotowujemy nowe pomieszczenia na pobyt długoterminowy
dla wszystkich, którzy potrzebują pomocy.

W dniu jutrzejszym tj. 01.06 z okazji Dnia Dziecka organizujemy dla
naszych pociech wspaniałą imprezę z wieloma atrakcjami – jedną z
nich będzie rozdawanie prezentów i paczek, z których wiele pochodzi
właśnie z Państwa darów. Na pewno będzie mnóstwo radości i zabawy
oraz dużo uśmiechów. ZA TO WSZYSTKO BARDZO PAŃSTWU DZIĘKUJEMY.

                      Z poważaniem,

Violetta Mercik

We would like to thank The Pallet Network very much for their help and received gifts.

The articles and products provided by you extend the scope of our charity to a larger scale. They contribute to many sincere smiles and great gratitude.

We very much appreciate the fact that after passing the first large wave of help, you stayed with us and did not forget about the refugees. Thanks to this we make their lives better, calmer, easier and full of hope. If you are interested in what is happening with refugees under our care, we rush with the latest information.

At the moment, in our three hotels: Maria in Wałbrzych, Maria Antonina in Zagórze Śląskie and Maria Helena in Szczawno Zdrój staying about 500 Ukrainian refugees. Some people who stayed in our facilities returned to Ukraine to their homes and families, while some have become independent in Poland – they rent flats, found a job, children go to school.

However, there are also times when the guests who lived with us some times ago, are returning to our doorstep – various reasons. We are still running the help campaign, still we take care of new refugees, we are constantly looking for new ones solutions and we prepare new rooms for a long-term stay for all who need help.

Tomorrow, on June 1, on the occasion of Children’s Day, we are organizing for our kids a wonderful party with many attractions – one of them will be giving away gifts and parcels, many of which come from precisely from your gifts. It will definitely be a lot of fun and fun and a lot of smiles. THANK YOU VERY MUCH FOR ALL OF THIS.

Kind regards,
Violetta Mercik

Ukraine Aid – Thanks

TPN have received a letter of thanks from a hotel group in Poland who are hosting hundreds of refugees from Ukraine. Once again, thank you all for your generous contributions – in offering goods, transport, or assistance of any kind. As you will ready, it’s very much appreciated.

Thanks a lot for your help. The gifts made an impression. Amazing amounts.

With our group, everything will come in handy. We have almost a month of our guests and we don’t know how long it will take.

We also send transports by buses with gifts to Ukraine and on the way back new people come to us.

Violette Mercik

Wałbrzych 04.04.2022

Szanowni Państwo,

        Chcielibyśmy bardzo podziękować The Pallet Network za Państwa pomoc oraz wsparcie w realizacji szczytnego celu, jakim jest pomoc osobom potrzebującym opieki i wsparcia. Dziękujemy za wielkie i otwarte serca, za zrozumienie, empatię i troskę.

Wysłana do nas tak duża ilość darów, bardzo nam pomoże w naszej codzienności.

Obecnie nasza działalność skierowana jest na pomoc uchodźcom z Ukrainy. W naszych trzech hotelach: Marii w Wałbrzychu, Marii Helenie w Szczawnie Zdroju oraz Marii Antoninie w Zagórzu Śląskim przyjęliśmy ponad 700 gości, którym staramy się zapewnić namiastkę domu rodzinnego oraz spokojny sen, bez odgłosu bomb, bez lęku i niepokoju. Dokładamy wszelkich starań, aby zarówno dorośli jak i dzieci, doświadczyły naszej prawdziwej polskiej gościnności, w tym skomplikowanym i bardzo ciężkim dla nich czasie.

Droga do normalności jest jeszcze daleka, ale mamy to szczęście, że wiele osób, firm i podmiotów gospodarczych włącza się aktywnie w działalność pomocową.

Jeszcze raz zatem dziękujemy za każdy gest dobrej woli, za wsparcie finansowe, rzeczowe, za poświęcony czas, za efektywną współpracę i dzielenie się dobrem. Jesteśmy wdzięczni i wzruszeni Państwa zaangażowaniem.

Dziękujemy za pomoc w pomaganiu!
Pamiętajmy, że dobro powraca!

Violetta Mercik

Walbrzych 04.04.2022

Ladies and gentlemen,

        We would like to thank The Pallet Network for your help and support in achieving the noble goal of helping people in need of care and support. Thank you for big and open hearts, for understanding, empathy and care.

Such a large number of gifts sent to us will help us a lot in our everyday life.

Currently, our activity is focused on helping refugees from Ukraine. In our three hotels: Maria Helena in Wałbrzych, Maria Helena in Szczawno Zdrój and Maria Antonin in Zagórze Śląskie, we have welcomed over 700 guests, for whom we try to provide a substitute for a family home and a peaceful sleep, without the sound of bombs, without fear and anxiety. We make every effort to ensure that both adults and children experience our true Polish hospitality, in this complicated and very difficult time for them.

The road to normalcy is still a long way, but we are lucky that many people, companies and economic entities are actively involved in aid activities.

Therefore, we would like to thank you once again for every gesture of goodwill, for financial and material support, for your time, for effective cooperation and sharing good. We are grateful and touched by your commitment.

                                                                              Thank you for helping us!
Remember that good returns!
Violetta Mercik

Urgent Collections for Ukraine

Due to the invasion of Ukraine, and the thousands of refugees it has created, there is a humanitarian crisis developing on the Ukrainian border.  In an effort to help, Hendrick European, Virginia Transport, twenty members of The Pallet Network Ireland, and other Irish hauliers are arranging for the collection of essential goods to be shipped from Ireland to a distribution centre (Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji) in Hrubieszow, a town beside the Ukrainian border in Poland. 

Chief Executive of TPN Ireland and Independent Express Cargo Eamon Sullivan says: “No one can fail to be moved by the needless suffering of so many women and children fleeing war. Those of us in logistics have the resources, the contacts and the ability to help them and it is incumbent upon us to do so. We thank our customers in advance for their generosity in helping us provide some relief to these refugees.”

TPN Ireland is not at this stage requesting support from its English, Welsh or Scottish counterparts in THE Pallet Network, in case goods are delayed by the need for Customs clearances.

The Pallet Network members (listed below) have added to the existing drop-off points for essential supplies.  We’ve included a list of required goods, and the drop off points around Ireland, as a PDF download here as it may be useful.

 • TPN Ireland has gathered massive support from Irish hauliers who are collecting and consolidating donated goods for free
 • TPN Ireland will arrange onward transport of donated goods to Hrubieszow distribution centre in Poland free of charge
 • The network is appealing to customers who have relevant goods off the essentials list to donate to help the rising tide of people fleeing the Russian invasion of Ukraine
 • Items should be packed in banana boxes, whereever possible, and will be collected free of charge by TPN Ireland members and other hauliers, who are listed below.
 • Items should be listed on the outside of the box in English and if possible, Polish.

FOOD

 • Tea and coffee (non-grained)
 • Cans with an opener (soups, beans, stews, meatballs – ready meals in a tin)
 • Food (porridge, rice, pasta, cereal, sugar)
 • Soups (in packs dry)
 • Baby food (formula milk in powder, baby food in jars, and in pouches)
 • Sweets (chocolate, bars) all types of gluten-free and dairy.
 • Food for pets – any type and for all our furry friends
 • Disposable cutlery and plates, kitchen towels
 • Conserves/preserves
 • Energy bars

CLOTHING / BEDDING

 • Sleeping bags, blankets, sleeping mat, thermal blankets
 • Napkins every sizes
 • Baby clothes any ages – clean and washed please
 • New ladies, men and kids underwear all sizes
 • Scarves, coats, gloves, pullovers/sweaters
 • Warm socks

HYGIENE / MEDICAL

 • Personal hygiene products (hair shampoo, bath gel, soap, deodorants, toothpaste, and toothbrushes).  NB: if sending shampoos/liquids, please wrap in clingfilm or put in plastic sealed containers.
 • Dressings (bandages, sterilized gauze, disinfectants, plasters, wipes, sanitary items, hygienic females pads, tampons)
 • Paracetomol, ibuprofen
 • Milton tablets or equivalent

OTHER

 • Toys for children, stuffed and cuddly – have to be clean and complete please  
 • Notebooks, blocks, crayons, colouring books.
 • Batteries / Flashlights
 • Powerbanks & cables
 • Backpacks

In addition to the five collection points announced already :

 1. Merris Engineering, Milltown, Co Galway, H54 DH28
 2. A Transport, Athy, Co Kildare, R14 H593
 3. Naas Truck Wash, Naas – Mike Moran is taking collections.
 4. JS Ryan Freight, Castletown, Co Laois, R32 KA4C
 5. Hendrick European, Whitestown, Co Dublin, A45 ED37.  Simon 0877563248

We’re pleased to expand on that with TPN Ireland members, and add the following collection points :

 1. Wexford, DHT Transport, Old Dublin Road, Enniscorthy, Ph 00353 539236809, Contact Hazel
 2. Waterford, Storeall Logistics, Marine Point, Belview Port, Ph 00353 51 831210, Contact Eddie
 3. Cork, TPN, Kilburry Enterprise Centre, Dublin Hill, Cork City, Ph 00353 21 422 1354, Contact Donal
 4. Cork North, K&L Cargo, Mountleader Ind Est, Millstreet, Ph 00353 29 70163, Contact Gordon
 5. Kerry, Garyowen Transport, Castletoen, Co Kerry, Ph 00353 66 7128666, Contact Jamie
 6. Limerick, Abhann Logistics, Amhann Road, Raheen Ind Est, Limerick, Ph 00353 61309026, Contact Gertrude/ Mike
 7. Tipperary South, Francis Ely Transport, Ahnid, Thurles, Ph 00353 50445404, Contact Majella/ Francis
 8. Clare, Eoin Gavin Transport, Woodpark co Clare, Ph 00353 61 713486, Contact Eoin
 9. Galway, Langan Couriers, Oranmore Business Park, Oranmore, Ph 00353 9179 0009, Contact Rob
 10. Mayo, East West Express, Ballymore Road, Charlestown, Ph 00353 94 925 4502, Contact Aine
 11. Sligo/ Leitrim, Novapoint, Aughamore Business park, Sligo, Ph 00353 71 9304 929, Contact Sean
 12. Donegal, Donegal Groupage, Carrickmore, St Johnstone, Donegal, Ph 00353 749148685, Contact Jolene
 13. Derry/ Antrim, AM Transport, Unit 21, Port of Larne Business Park, Larne, Ph 00 44 2828262190, Contact Alex
 14. Fermanagh/ Tyrone, Liam Connolly Roadfreight, 310 Gola Road, Lisnaskea, 00 44 4867722998, Contact Andrew
 15. Armagh/ Down, Allen Logistics, 64A. Old Kilmore Road, Moira, Ph 00353 4892 611520, Contact James
 16. Cavan/ Monaghan, Clontibret Transport, Castleblayney, Monaghan, Contact Trevor
 17. Meath/ Louth, Breffni Couriers, Unit 9, Tinure Business Park, Monasterboice, Ph 00353 416863350, Contact Finbarr
 18. Longford/ Westmeath, Quinn Transport, Blyry Ind Est, Athlone, Ph 00353906478862, Contact Mark, Katherine
 19. Dublin/ Wicklow, Independent Express Cargo, unit 3 Orion Business Dublin 15, Ph 01 821 9999, Contact Kamil
 20. Kildare, Deering Transport, Kildon, Nurney, Ph 00353 45526743, Contact Dave
 21. Carlow, South East Freight, Augha, Bagenalstown, Co Carlow, R21 HP60, 059 914 6555, Contact Anne

Celebrating 20 Years Partnership

Congratulations to TPN member Independent Express Cargo for TWENTY years of partnership with The Pallet Network UK (https://twitter.com/OurTPN)! We’re all looking forward to the next 20 years!

Brexit Update – Jan 3rd 2022

It seems Brexit will never be quite “done”. It is certainly set to have ongoing changes on customs regulations and ever-changing stages of implementation throughout 2022.

While the Northern Ireland protocol continues to be an area of dispute between the UK and the EU, there won’t be a definite settled position on customs processes for us.

While there are no customs processes between Ireland North and South, there should not be any freight from the UK mainland destined for the ROI (Republic of Ireland) travelling via Northern Ireland unless full customs clearance is effected when passing through Northern Ireland.

GB shipments coming into the ROI have full and complete processes now in place and these should not have any further changes relating to Brexit.

However this is not the case at UK ports for exports coming from the ROI. All changes to ROI imports are postponed for the moment but may be implemented at short notice anytime.

While the N IRL protocol is still being argued, a different timetable is being applied to imports into GB from the ROI as compared to the rest of the EU.

At different stages throughout 2022 GB plans to start implementing import controls on food and agri products from the EU that involve health and veterinary certs not required up to now.

Bear in mind the below timetable only applies to shipments from the rest of the EU, not ROI, to GB

Extract from Revenue and Customs sited below set out the timetables and some details :

UK Import and Customs Controls due to be introduced on 1 January 2022 have been postponed for goods from Ireland

On 15 December, the UK government announced that they are, “to extend, on a temporary basis, the current arrangements for moving goods from the island of Ireland to Great Britain . . . goods moving from the island of Ireland directly to Great Britain will continue to do so on the basis of the arrangements that apply currently, until further notice; and will not, for now, be affected by the changes being introduced on 1 January for all other inbound goods.”
This means, until further notice, for goods moving from Ireland directly to Great Britain there is:

 • no requirement for pre-notification of SPS products. (It is important to note that only applies for those exporters that are not already subject to pre-notification requirements)
 • no requirement for pre-lodgement of UK customs declarations
 • no requirement for compliance with full UK import controls and
 • no requirement to use the Goods Vehicle Movement Service (GVMS).

The requirement for compliance with existing requirements for full EU export formalities and use of the PBN for goods moving via RoRo ferry, as well as the existing UK formalities in relation to controlled goods e.g. alcohol, continues and are not changed. “
“ Preparing for the introduction of changes
The postponement of the changes due to take effect on 1 January 2022 is temporary. Irish businesses exporting to the UK are strongly advised to continue to prepare and be ready for the full introduction of UK import and customs controls in 2022. Irish businesses should be mindful that the lead-in time to their commencement once announced, could be quite short.”

Below is an update from HM customs in GB

UK RequirementOriginal Proposed DateRevised Date of Introduction
Full Customs declarations and controls1 January 2022Postponed until further notice for goods moving directly from Ireland to Great Britain. Requirements will apply for UK imports from other EU Member States and for goods transported from EU countries to Ireland via Great Britain either under transit or vi a distribution hub in GB.
Pre-notification of SPS goods
1 October 2021
Postponed until further notice for goods moving directly from Ireland to Great Britain unless it was already in place. Requirements will apply for UK imports from other EU Member States and for goods transported from EU countries to Ireland via Great Britain either under transit or vi a distribution hub in GB
Safety and security declarations on entry to the UK (ENS declarations)1 January 20221 July 2022
Export Health/ Phytosanitary Certificates and physical/identity checks on animal by-products; plant and plant products; meat and meat products; high-risk food not of animal origin1 January 20221 July 2022
Export Health Certificates and physical checks on all dairy products1 January 20221 September 2022
Export Health Certificates and physical checks on all remaining products of animal origin including composite and fish products1 January 2022
1 November 2022

Covid-19 Update

As of Jan 2nd 2022  it seems that the Omicron variant of Covid-19 is hitting a very large number of people and there is a need for much greater care to reduce the spread of this dangerous virus.

We are very fortunate in the TPN network to have been able to maintain our full services throughout this epidemic, and we are anxious that this should continue with no service interruption.

We have taken great care with mask wearing, hand sanitising, and avoiding creating “spreader events” whenever possible.

We also strongly advise everyone to get all possible vaccinations and boosters at the earliest possible opportunity.

Please remember that there are still between five and ten people dying in Ireland every day from the effects of Covid.

Please ensure that anyone visiting any of the 25 TPN sites in Ireland complies fully with our Covid-19 safety protocols, and is fully vaccinated.

Avoid shaking hands

Wear (good quality) masks properly

Sanitise hands at every opportunity

Avoid close proximity to others as much as possible

Be fully vaccinated & boosted

Christmas & NYE 2021 Opening Hours

The Pallet Network will be closing at 13:00 Friday 24th December
and reopening at 06:00 Tuesday 4th January.

TPN hurdles Irish border issues as rivals continue to struggle

Christmas / NYE 2020 – Opening Hours

The Pallet Network will be closing at 13:00 Thursday 24th December
and reopening at 06:00 Monday 4th January.

(Collections on 22nd December would be the last chance for delivery before Christmas within Ireland & Northern Ireland.)

NEW IRELAND-UK TRUNK VEHICLE GOES INTO SERVICE

A new truck and trailer has gone into service between the TPN Ireland Hub in Dublin and the TPN UK Hub in Minworth. The handsome new livery updates the look and reflects the ever closer relationship between the two networks.