Ukraine Aid – Thanks

Archive


Social Links


TPN have received a letter of thanks from a hotel group in Poland who are hosting hundreds of refugees from Ukraine. Once again, thank you all for your generous contributions – in offering goods, transport, or assistance of any kind. As you will ready, it’s very much appreciated.

Thanks a lot for your help. The gifts made an impression. Amazing amounts.

With our group, everything will come in handy. We have almost a month of our guests and we don’t know how long it will take.

We also send transports by buses with gifts to Ukraine and on the way back new people come to us.

Violette Mercik

Wałbrzych 04.04.2022

Szanowni Państwo,

        Chcielibyśmy bardzo podziękować The Pallet Network za Państwa pomoc oraz wsparcie w realizacji szczytnego celu, jakim jest pomoc osobom potrzebującym opieki i wsparcia. Dziękujemy za wielkie i otwarte serca, za zrozumienie, empatię i troskę.

Wysłana do nas tak duża ilość darów, bardzo nam pomoże w naszej codzienności.

Obecnie nasza działalność skierowana jest na pomoc uchodźcom z Ukrainy. W naszych trzech hotelach: Marii w Wałbrzychu, Marii Helenie w Szczawnie Zdroju oraz Marii Antoninie w Zagórzu Śląskim przyjęliśmy ponad 700 gości, którym staramy się zapewnić namiastkę domu rodzinnego oraz spokojny sen, bez odgłosu bomb, bez lęku i niepokoju. Dokładamy wszelkich starań, aby zarówno dorośli jak i dzieci, doświadczyły naszej prawdziwej polskiej gościnności, w tym skomplikowanym i bardzo ciężkim dla nich czasie.

Droga do normalności jest jeszcze daleka, ale mamy to szczęście, że wiele osób, firm i podmiotów gospodarczych włącza się aktywnie w działalność pomocową.

Jeszcze raz zatem dziękujemy za każdy gest dobrej woli, za wsparcie finansowe, rzeczowe, za poświęcony czas, za efektywną współpracę i dzielenie się dobrem. Jesteśmy wdzięczni i wzruszeni Państwa zaangażowaniem.

Dziękujemy za pomoc w pomaganiu!
Pamiętajmy, że dobro powraca!

Violetta Mercik

Walbrzych 04.04.2022

Ladies and gentlemen,

        We would like to thank The Pallet Network for your help and support in achieving the noble goal of helping people in need of care and support. Thank you for big and open hearts, for understanding, empathy and care.

Such a large number of gifts sent to us will help us a lot in our everyday life.

Currently, our activity is focused on helping refugees from Ukraine. In our three hotels: Maria Helena in Wałbrzych, Maria Helena in Szczawno Zdrój and Maria Antonin in Zagórze Śląskie, we have welcomed over 700 guests, for whom we try to provide a substitute for a family home and a peaceful sleep, without the sound of bombs, without fear and anxiety. We make every effort to ensure that both adults and children experience our true Polish hospitality, in this complicated and very difficult time for them.

The road to normalcy is still a long way, but we are lucky that many people, companies and economic entities are actively involved in aid activities.

Therefore, we would like to thank you once again for every gesture of goodwill, for financial and material support, for your time, for effective cooperation and sharing good. We are grateful and touched by your commitment.

                                                                              Thank you for helping us!
Remember that good returns!
Violetta Mercik

Secured By miniOrange